Sportovní a klasická ambulantní fyzioterapie Ostrava-Poruba

Poskytuji komplexní rehabilitační péči zaměřenou na identifikaci etiologie s následnou kauzální léčbou širokého spektra funkčních a strukturálních poruch pohybového aparátu - akutní a chronické vertebrogenní bolesti, poruchy periferních kloubů a měkkých tkání (přetížení, svalové a úponové bolesti, poranění vazivového aparátu, kloubní instability), léčba poúrazových či pooperačních stavů (artroskopie, endoprotézy, neurochirurgické operace), vadné držení těla.

V rámci fyzioterapeutické péče jsou možností volby také přístupy sportovní fyzioterapie spočívající zejména v kompenzačním cvičení jako prevence vzniku poranění.

Na co se zaměřuji?

  • bolesti páteře a kloubů
  • odstranění bolestí hlavy, závratí, migrén
  • poúrazové stavy (urychlení rekonvalescence, prevence komplikací)
  • stavy před a po vybraných operačních výkonech (artroskopie, plastiky, stabilizace a další)
  • ortopedické, traumatologické a respirační onemocnění
  • terapie chodidel a plosky nohy
  • terapie jizev
  • vadné držení těla (korekce postury dětí, dospělých)

O mně

Mgr. Filip Čavoj

Jmenuji se Filip Čavoj a pracuji jako profesionální fyzioterapeut na soukromé klinice provozující ambulantní fyzioterapii. V oboru fyzioterapie jsem dosáhl magisterského vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve své praxi se zabývám funkčními poruchami pohybového systému, k léčbě využívám především manuální techniky myoskeletální medicíny, kinesiotaping a cvičení na neurofyziologickém podkladě prostřednictvím diagnosticko-terapeutického konceptu DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace). Fyzioterapie pro mě představuje fascinující obor, který mi dává prakticky neomezený prostor pro mou představivost a individuální schopnosti, kterými se snažím zasáhnout do fungování a propojenosti celého lidského organismu. Zlepšit kvalitu života a celkový fyzický well-being každého pacienta je pro mě největší motivací a potěšením.

Svůj volný čas naplňuji sportovními aktivitami všeho druhu, díky čemuž mám úzký vztah ke sportovcům a práci s nimi. Mimo jiné participuji na výuce myoskeletální medicíny pro bakalářský studijní program oboru fyzioterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.