Služby

  • Kineziologický rozbor s diagnostikou strukturálních a funkčních poruch pohybového aparátu
  • Kauzální léčba funkčních poruch, prevence strukturálních změn pohybového aparátu
  • Mobilizace páteře a periferních kloubů, techniky měkkých tkání
  • Regenerační masáže
  • Kinesiotaping
  • Edukace/konzultace

 Na terapii si přineste pohodlné cvičební oblečení a dobrou náladu. Těším se na Vás!